Door deze digitale machtiging te ondertekenen machtigt u ons, stichting 8501INDIE, uw aangegeven donatie, automatisch van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.